Czas wygenerowania treści 2019-12-14 17:48:02

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 25 stycznia 2007
Komisja Rewizyjna

Czwartek, 25 stycznia 2007

godz. 16:30

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Proponowany porządek:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rola Komisji Rewizyjnej w świetle podstawowych aktów prawnych (omówienie).
 4. Działalność Komisji Rewizyjnej I i II Kadencji Sejmiku Województwa Śląskiego (omówienie).
 5. Pismo Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 22.12.2006 r. (wstępna prezentacja).
 6. Wstępna dyskusja nt. rocznego planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2007.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 19-01-2007 13:40:53
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 25 stycznia 2007
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Czwartek, 25 stycznia 2007

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów.

Proponowany porządek:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku i protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Opiniowanie projektu budżetu Województwa Śląskiego na rok 2007 wraz z autopoprawką Zarządu Województwa Śląskiego.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku.
 4. Korespondencja.
 5. Sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 19-01-2007 13:39:52
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 25 stycznia 2007
Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Czwartek, 25 stycznia 2007

godz. 11:00

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich.

Proponowany porządek:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Działalność Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Śląskiego Oddziału Regionalnego w Częstochowie.
 3. Plan pracy Komisji na I półrocze 2007 roku.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 19-01-2007 13:39:08
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 24 stycznia 2007
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Środa, 24 stycznia 2007

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Kultury.

Proponowany porządek:

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji oraz przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Przedstawienie i omówienie Wojewódzkich Instytucji Kultury.
 3. Wybór przedstawicieli do Rad Programowych w instytucjach kultury.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 19-01-2007 13:32:14
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 22 stycznia 2007
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Poniedziałek, 22 stycznia 2007

godz. 16:00

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.

Proponowany porządek:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie planu pracy na I półrocze 2007 roku.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku.
 4. Sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 19-01-2007 13:24:49
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 18 stycznia 2007
Doraźna Komisja – „Kapituła Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego”

godz. 14:00

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 2. 2. Rozpatrzenie złożonych wniosków.
 3. 3. Sprawy bieżące.
 4. 4. Zamknięcie posiedzenia.


Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice
Metryczka informacjiWprowadzenie: 12-01-2007 12:40:55
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 15 stycznia 2007
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

godz. 13:00

Posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wybór radnych do komisji konkursowej w związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego konkursów na zadania publiczne w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwa publicznego w roku 2007.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: 12-01-2007 12:34:06
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 3 stycznia 2007
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Środa, 3 stycznia 2007

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Analiza wniosków Komisji branżowych oraz opinia Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów dotycząca projektu budżetu Województwa Śląskiego na rok 2007.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 4. Sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, KatowiceMetryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 29-12-2006 12:11:36
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713