Czas wygenerowania treści 2020-08-07 15:11:17

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
IV/29/16/2012wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, w użytkowaniu Śląskiego Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu
IV/28/10/2012przekształcenia Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu
IV/28/9/2012przekształcenia Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach
IV/27/12/2012zmiany nazwy Śląskiego Centrum Rehabilitacji w Ustroniu
IV/27/11/2012przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Psychiatrycznego w Toszku
IV/27/8/2012wyrażenia zgody na przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji robót budowlanych, dotyczących obiektu służącego rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, realizacja którego przekracza 1 rok budżetowy
IV/26/16/2012zmiany przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego w Radzie Społecznej Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu
IV/26/14/2012przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
IV/26/13/2012przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
IV/26/12/2012przekształcenia Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu
IV/25/18/2012powołania w skład Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
IV/25/17/2012zmiany nazwy Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej
IV/24/8/2012podjęcia działań zmierzających do przekształcenia Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ze stuprocentowym udziałem Województwa Śląskiego
IV/24/7/2012przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
IV/24/11/2012przekształcenia Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu
IV/22/33/2012przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
IV/22/32/2012przekształcenia Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej
IV/22/31/2012przekształcenia Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich
IV/22/30/2012przekształcenia Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach
IV/21/15/2012przyjęcia rezolucji dotyczącej usunięcia niespójności legislacyjnej powstałej w przepisach kwalifikujących działalność leczniczą organizacji pozarządowych jako działalność gospodarczą
IV/20/17/2012w sprawie: przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
IV/20/2/2012zmiany uchwały Nr IV/19/18/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie przekształcenia i zmiany nazwy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach
IV/19/18/2012przekształcenia i zmiany nazwy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach
IV/18/5/2012wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo Śląskie udziałów w spółce MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach stanowiących własność Funduszu Górnośląskiego S.A.
IV/18/14/2012przekształcenia Szpitala Chorób Wewnętrznych „Hutniczy” w Częstochowie 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713