Czas wygenerowania treści 2021-03-05 04:27:49

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
II/37/15/2005likwidacji Medycznego Studium Zawodowego w Czeladzi
II/37/14/2005likwidacji Medycznego Studium Zawodowego w Gliwicach
II/37/13/2005likwidacji internatu funkcjonującego przy Medycznym Studium Zawodowym im. dr. Wł. Biegańskiego w Częstochowie
II/37/12/2005założenia Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego dla Dorosłych w Sosnowcu
II/37/11/2005utworzenia Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Bielsku-Białej
II/37/10/2005przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie
II/37/27/2005zasad udzielania stypendiów dla uczniów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
II/36/21/2005utworzenia placówki doskonalenia nauczycieli o nazwie Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Rybniku
II/36/20/2005przekształcenia szkoły policealnej o nazwie Medyczne Studium Zawodowe Nr 1 im. Jacka Koraszewskiego w Gliwicach w szkołę policealną o nazwie Szkoła Policealna Województwa Śląskiego im. Jacka Koraszewskiego w Gliwicach
II/36/19/2005przekształcenia szkoły policealnej o nazwie Medyczne Studium Zawodowe w Rybniku im. dr. Feliksa Białego w szkołę policealną o nazwie Szkoła Policealna Województwa Śląskiego im. dr. Feliksa Białego w Rybniku
II/36/7/2005zmiany uchwały własnej Nr I/42/27/2001 z dnia 22 paĽdziernika 2001 roku w sprawie określenia zasad rozliczania i ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Śląskie
II/36/18/2005przekształcenia szkoły policealnej o nazwie Medyczne Studium Zawodowe Nr 1 im. Prof. Antoniego Cieszyńskiego w Zabrzu w szkołę policealną o nazwie Szkoła Policealna Województwa Śląskiego im. prof. Antoniego Cieszyńskiego w Zabrzu
II/36/17/2005przekształcenia szkoły policealnej o nazwie Medyczne Studium Zawodowe im. Alfreda Fiderkiewicza w Mikołowie w szkołę policealną o nazwie Szkoła Policealna Województwa Śląskiego im. Alfreda Fiderkiewicza w Mikołowie
II/36/16/2005przekształcenia szkoły policealnej o nazwie Medyczne Studium Zawodowe w Raciborzu w szkołę policealną o nazwie Szkoła Policealna Województwa Śląskiego w Raciborzu
II/36/15/2005przekształcenia szkoły policealnej o nazwie Medyczne Studium Zawodowe, wchodzące w skład Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu, w szkołę policealną o nazwie Szkoła Policealna Województwa Śląskiego w Sosnowcu, wchodzącą w skład Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego
II/36/14/2005przekształcenia szkoły policealnej o nazwie Medyczne Studium Zawodowe Nr 1 w Katowicach w szkołę policealną o nazwie Szkoła Policealna Województwa Śląskiego Nr 2 w Katowicach
II/36/13/2005przekształcenia szkoły policealnej o nazwie I Medyczne Studium Zawodowe im. Zofii Szlenkierówny w Katowicach w szkołę policealną o nazwie Szkoła Policealna Województwa Śląskiego Nr 1 im. Zofii Szlenkierówny w Katowicach
II/36/11/2005przekształcenia szkoły policealnej o nazwie Medyczne Studium Zawodowe w Zawierciu w szkołę policealną o nazwie Szkoła Policealna Województwa Śląskiego w Zawierciu
II/36/10/2005przekształcenia szkoły policealnej o nazwie Bielska Szkoła Polityki Socjalnej w Bielsku-Białej w szkołę policealną o nazwie Szkoła Policealna Województwa Śląskiego w Bielsku-Białej
II/36/9/2005przekształcenia szkoły policealnej o nazwie Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych im. Matki Teresy z Kalkuty w Katowicach w szkołę policealną o nazwie Szkoła Policealna Województwa Śląskiego Nr 3 im. Matki Teresy z Kalkuty w Katowicach
II/36/8/2005przyjęcia Zasad udzielania zniżek nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Śląskie w zakresie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć
II/36/25/2005objęcia przez Województwo Śląskie akcji Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach
II/36/24/2005przyjęcia projektu uchwały własnej w sprawie pozbawienia drogi wojewódzkiej nr 489 w Częstochowie kategorii drogi wojewódzkiej
II/36/23/2005podjęcia działań zmierzających do utworzenia Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi
II/36/22/2005podjęcia działań zmierzających do utworzenia Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Bielsku-Białej 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713