Czas wygenerowania treści 2020-05-29 01:55:33

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
II/22/10/2004zmiany planu przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2004 rok
II/21/9/2004wystąpienia do Ministra Skarbu Państwa z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie Województwu Śląskiemu akcji należących do Skarbu Państwa w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej
II/19/12/2004wyrażenia woli dokonania darowizny nieruchomości położonej przy ulicy Hutniczej 9 w Gliwicach na cel publiczny i nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego będącego w użytkowaniu Kolegium Nauczycielskiego i Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Gliwicach na rzecz tworzącej się Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gliwicach
II/19/11/2004wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie nieruchomości położonej w Gliwicach, stanowiącej własność Województwa Śląskiego - służebnością drogi koniecznej na rzecz nieruchomości będącej własnością Gminy Gliwice
II/19/10/2004darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Częstochowie przy ul. Kopernika, na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
II/19/9/2004wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od cen lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach położonych w Rabce przy ulicy Nowy Świat 13 i 58, stanowiących własność Województwa Śląskiego
II/18/17/2004wyrażenia woli dokonania darowizny nieruchomości położonej w Bielsku Białej przy ulicy Legionów 25, na cel publiczny, na rzecz tworzonej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Bielsku Białej
II/18/5/2004wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od cen lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach położonych w Rabce przy ulicach Dietla 1 i Nowy Świat 11, 11A, 13A, 17, 19 stanowiących własność Województwa Śląskiego
II/18/7/2004wyrażenia woli dokonania darowizny na cel publiczny nieruchomości położonej w Jeziorowicach, gmina Żarnowiec, na rzecz Starostwa Powiatowego w Zawierciu
II/17/3/2004wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Bielsku-Białej, na rzecz Gminy Bielsko-Biała
II/15/14/2003zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Województwa Śląskiego
II/15/13/2003wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia nieruchomości otrzymanej w formie darowizny przez Gminę Częstochowa od Województwa Śląskiego
II/15/10/2003wyrażenia zgody Szpitalowi Nr 2 im. dr. K. Zahorskiego w Sosnowcu na wynajęcie powierzchni użytkowych budynków znajdujących się we władaniu szpitala
II/14/4/2003wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od cen lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku położonym w Gliwicach-Brzezince przy ul. Radomskiej 6, stanowiących własność Województwa Śląskiego
II/13/5/2003wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Wodzisławiu Śląskim na rzecz Powiatu Wodzisławskiego
II/11/15/2003wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny, na rzecz Gminy Żory, prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności usytuowanego na nim budynku, stanowiących nieruchomość położoną w Żorach przy ulicy Fabrycznej 10
II/10/10/2003wystąpienia do organów reprezentujących Skarb Państwa o nieodpłatne przekazanie Województwu Śląskiemu nieruchomości położonej w Katowicach przy ulicy Dąbrowskiego 23
II/10/17/2003wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Wodzisławiu Śląskim, na rzecz Powiatu Wodzisławskiego
II/8/12/2003uchylenia uchwały nr I/57/8/2002 z dnia 7 paĽdziernika 2002 rokuudzielającej zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w Bielsku-Białejprzy ulicy Stalowej, stanowiących własność Województwa Śląskiego, na rzeczGminy Bielsko-Biała oraz wyrażenia zgody na sprzedaż wymienionych nieruchomości
II/8/10/2003zasad gospodarowania mieniem Województwa Śląskiego w zakresie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Województwa Śląskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata
II/8/4/2003objęcia przez Województwo Śląskie 500 akcji Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach o łącznej wartości 500.000 zł
II/8/2/2003wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie, na rzecz Skarbu Państwa, służebnością drogi koniecznej nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Pyrzowicach gmina Ożarowice
II/6/2/2003zmiany planu przychodów i wydatków na 2003 rok Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
II/6/19/2003uchylenia uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr I/57/10/2002 z dnia 7 paĽdziernika 2002 roku w sprawie przekazania do prowadzenia Miastu Częstochowa Medycznego Studium Zawodowego w Częstochowie
II/5/9/2003wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości wojewódzkich, będących we władaniu Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu, na rzecz Śląskiej Akademii Medycznej 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713