Czas wygenerowania treści 2020-10-02 00:08:46

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 16 grudnia 2011
Komisja Statutowo – Regulaminowa

Piątek, godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku:
  1. zmiany statutu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach (druk IV/229),
  2. zmiany statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach (druk IV/231),
  3. zmiany statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej (druk IV/232),
  4. zmiany statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie(druk IV/233),
 3. Przyjęcie zmian w statucie województwa śląskiego.
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 12-12-2011 11:09:08
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 15 grudnia 2011
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Czwartek, godz. 15:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku i przyjęcie protokołów.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne.

Sala 277, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 07-12-2011 12:33:32
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 15 grudnia 2011
Komisja Rewizyjna

Czwartek, godz. 13:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
 2. Analiza skarg na Zarząd Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 07-12-2011 12:32:37
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 15 grudnia 2011
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Czwartek, godz. 16:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku:
  1. wyrażenie zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. PCK 1 o powierzchni użytkowej 80m2,z przeznaczeniem na prowadzenie Pracowni Tomografii Komputerowej, a także na odstąpienie od przetargowego trybu wyłonienia dzierżawcy (druk IV/227),
  2. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Województwo Śląskie akcji Skarbu Państwa w spółce Drogowa Trasa Średnicowa S.A z siedzibą w Katowicach druk IV/228),
  3. zmiany statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach (druk IV/231),
  4. zmiany statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej (druk IV/232),
  5. zmiany statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie(druk IV/233).
 3. Sprawy bieżące (planowane tematy posiedzeń Komisji w przyszłym roku).
 4. Zamknięcie posiedzenia.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 12-12-2011 11:05:05
Ostatnia aktualizacja: 12-12-2011 11:05:47
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 15 grudnia 2011
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Czwartek, godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad .
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia na I półrocze 2012 roku.
 4. Sprawy różne.

Sala 277, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 08-12-2011 10:26:14
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 12 grudnia 2011
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Poniedziałek, godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Struktura organizacyjna i działalność Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A.
 3. Informacja na temat ruchu turystycznego Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Wyjazd dla radnych korzystających z transportu urzędowego – godz.11.00. sprzed budynku Urzędu Marszałkowskiego, ul. J. Ligonia 46 w Katowicach.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 07-12-2011 12:31:17
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 29 listopada 2011
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Wtorek, godz. 14:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów z udziałem Przewodniczących pozostałych komisji w sprawie zgłaszanych wniosków dotyczących Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2012-2020 oraz projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2012 r.
 3. Zaopiniowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2012-2020
 4. Zaopiniowanie projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2012 rok.
 5. Sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 21-11-2011 13:58:54
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 29 listopada 2011
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Wtorek, godz. 10:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2012 r.
 3. Sprawy bieżące.

Sala 277, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 18-11-2011 10:57:28
Ostatnia aktualizacja: 23-11-2011 12:47:25
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 29 listopada 2011
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Wtorek, godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Opiniowanie projektu budżetu Województwa Śląskiego na rok 2012 w zakresie polityki społecznej i ochrony zdrowia.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 18-11-2011 10:59:27
Ostatnia aktualizacja: 23-11-2011 12:46:58
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 29 listopada 2011
Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Wtorek, godz. 11:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Opiniowanie projektu budżetu Województwa Śląskiego na rok 2012 w zakresie rolnictwa.
 3. Sprawy różne i wniesione.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 18-11-2011 10:54:03
Ostatnia aktualizacja: 23-11-2011 12:46:33
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713