Czas wygenerowania treści 2020-11-24 21:51:53

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 28 grudnia 2010
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Wtorek, 28 grudnia 2010

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Rozpoczęcie procedury opiniowania projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2011 rok.
 4. Rozpoczęcie procedury opiniowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2011-2020.
 5. Sprawy różne.

Sala 275 (Sala Szara), Urząd Marszałkowski, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 20-12-2010 10:27:59
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 27 grudnia 2010
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Poniedziałek, 27 grudnia 2010

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
 2. Proponowane wnioski Komisji oraz stanowisko w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2011 rok , a w szczególności:
  1. Dział 600- transport i łączność,
  2. Dział 700- gospodarka mieszkaniowa,
  3. Dział 710- działalność usługowa,
 3. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2011-2020.
 4. Proponowany harmonogram posiedzeń Komisji na 2011 rok.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Sala 275 (Sala Szara), Urząd Marszałkowski, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 20-12-2010 10:33:40
Ostatnia aktualizacja: 27-12-2010 12:24:03
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 27 grudnia 2010
Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Poniedziałek, 27 grudnia 2010

godz. 12:00

Posiedzenie Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Opiniowanie projektu budżetu Województwa Śląskiego w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2011 rok.
 3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Sejmiku.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.Metryczka informacjiWprowadzenie: 23-12-2010 11:07:34
Ostatnia aktualizacja: 23-12-2010 11:09:31
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 20 grudnia 2010
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Poniedziałek, 20 grudnia 2010

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Oiniowanie "Projektu Budżetu Województwa Śląskiego na 2011 rok" w zakresie polityki społecznej i ochrony zdrowia.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275 (Sala Szara), Urząd Marszałkowski, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 15-12-2010 14:18:42
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 20 grudnia 2010
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Poniedziałek, 20 grudnia 2010

godz. 12:00

Posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie "Projektu Budżetu Województwa Śląskiego na 2011 rok" w zakresie sportu i turystyki.
 3. Sprawy różne.

Sala 275 (Sala Szara), Urząd Marszałkowski, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 15-12-2010 14:16:42
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 17 grudnia 2010
Komisja Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej

Piątek, 17 grudnia 2010

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie "Projektu Budżetu Województwa Śląskiego na 2011 rok" w dziale 750 Administracja publiczna.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275 (Sala Szara), Urząd Marszałkowski, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 17-12-2010 10:20:43
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 16 grudnia 2010
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Czwartek, 16 grudnia 2010

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Kultury.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie "Projektu Budżetu Województwa Śląskiego na 2011 rok" w działach dotyczących edukacji, nauki i kultury.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275 (Sala Szara), Urząd Marszałkowski, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 15-12-2010 11:52:19
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 9 listopada 2010
Komisja Rewizyjna

Wtorek, 9 listopada 2010

godz. 13:00

Posiedzenie Komisji Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.

 2. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Śląskiego
  III kadencji.
 3. Sprawy różne.

Sala 280 (Gabinet Przewodniczącego Sejmiku), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 02-11-2010 11:22:45
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 9 listopada 2010
Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Wtorek, 9 listopada 2010

godz. 14:30

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przygotowania do opracowania programu rozwoju pszczelarstwa w województwie śląskim.
 3. Podsumowanie realizacji Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego.
 4. Podsumowanie działalności Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich III kadencji.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 29-10-2010 11:01:36
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 9 listopada 2010
Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wtorek, 9 listopada 2010

godz. 10:00

Posiedzenie Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Sejmiku.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 29-10-2010 10:59:43
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713