Czas wygenerowania treści 2020-09-21 01:44:10

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 22 grudnia 2014
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Poniedziałek o godz. 10:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów z udziałem Przewodniczących pozostałych komisji w sprawie zgłaszanych wniosków dotyczących projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2015-2025 oraz projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2015 r.
 3. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2015-2025.
 4. Zaopiniowanie projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2015 rok.
 5. Sprawy różne.

Sala Błękitna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46 w Katowicach

Metryczka informacjiWprowadzenie: 15-12-2014 14:22:51
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 22 grudnia 2014
Komisja Rewizyjna

Poniedziałek o godz. 15:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Sprawy organizacyjne.
 3. Analiza skarg na Marszałka Województwa Śląskiego.
 4. Sprawy różne.

Sala Dębowa (277) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46 w Katowicach

Metryczka informacjiWprowadzenie: 15-12-2014 14:24:37
Ostatnia aktualizacja: 17-12-2014 11:44:20
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 19 grudnia 2014
Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Piątek o godz. 15:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Omówienie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2015-2025.
 3. Omówienie projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2015 rok.
 4. Sprawy różne.

Sala Dębowa (277) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46 w Katowicach

Metryczka informacjiWprowadzenie: 09-12-2014 11:09:20
Ostatnia aktualizacja: 09-12-2014 11:15:03
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 18 grudnia 2014
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Czwartek o godz. 15:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Krótka prezentacja wydziałów współpracujących z Komisją Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego.
 3. Omówienie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata2015-2025.
 4. Omówienie projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2015 rok.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sala Szara (275) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46 w Katowicach

Metryczka informacjiWprowadzenie: 10-12-2014 11:48:34
Ostatnia aktualizacja: 10-12-2014 11:49:16
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 17 grudnia 2014
Komisja Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej

Środek o godz. 14:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2015-2025.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2015 rok.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Szara (275) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46 w Katowicach

Metryczka informacjiWprowadzenie: 10-12-2014 11:46:32
Ostatnia aktualizacja: 10-12-2014 14:41:45
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 17 grudnia 2014
Komisja Statutowo-Regulaminowa

Środa o godz. 14:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Omówienie celów i zadań Komisji Statutowo – Regulaminowej.
 3. Informacja o pracy Komisji w IV kadencji Sejmiku.
 4. Sprawy różne.

Sala Dębowa (277) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46 w Katowicach

Metryczka informacjiWprowadzenie: 11-12-2014 12:49:44
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 17 grudnia 2014
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Środek o godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Opiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2015 – 2025.
 3. Opiniowanie projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2015 rok w zakresie polityki społecznej i ochrony zdrowia.
 4. Propozycje tematów do planu pracy Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia na 2015 rok.
 5. Sprawy różne.

Sala Dębowa (277) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46 w Katowicach

Metryczka informacjiWprowadzenie: 10-12-2014 11:44:35
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 16 grudnia 2014
doraźna Komisja ds. Gospodarki i Innowacji

Wtorek o godz. 15:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Opiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2015 – 2025.
 3. Opiniowanie projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2015 rok.
 4. Propozycje tematów do planu pracy Doraźnej Komisji ds. Gospodarki i Innowacji na 2015 rok.
 5. Sprawy różne.

Sala Dębowa (277) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46 w Katowicach

Metryczka informacjiWprowadzenie: 11-12-2014 12:26:05
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 16 grudnia 2014
Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Wtorek o godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2015-2025.
 3. Opiniowanie projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2015 rok w zakresie rolnictwa.
 4. Propozycje do planu pracy na 2015 rok.
 5. Sprawy różne.

Sala Dębowa (277) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46 w Katowicach

Metryczka informacjiWprowadzenie: 09-12-2014 11:12:18
Ostatnia aktualizacja: 09-12-2014 11:15:57
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 15 grudnia 2014
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Poniedziałek o godz. 15:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Omówienie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2015-2025..
 3. Omówienie projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2015 rok.
 4. Sprawy różne.

Sala Dębowa (277) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46 w Katowicach

Metryczka informacjiWprowadzenie: 09-12-2014 11:10:16
Ostatnia aktualizacja: 09-12-2014 11:14:49
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713