Czas wygenerowania treści 2020-09-21 01:07:36

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 18 grudnia 2013
Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Środa, 18 grudnia 2013

godz. 15:00

Posiedzenie Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu ochrony powietrza dla terenu byłej strefy bieruńsko-pszczyńskiej Województwa Śląskiego gdzie stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu (druk IV/714).
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.

275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: 18-12-2013 09:07:01
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 18 grudnia 2013
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Środa, 18 grudnia 2013

godz. 15:30

Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne.

Sala 277, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: 18-12-2013 08:55:02
Ostatnia aktualizacja: 18-12-2013 08:56:33
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 17 grudnia 2013
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Wtorek, godz. 15:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą Sesję Sejmiku:
  1. wyrażenia zgody na sprzedaż Miastu Jastrzębie-Zdrój nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego położonej w Jastrzębiu- Zdroju, za cenę niższą niż jej wartość rynkowa oraz uchylenia uchwały nr III/22/18/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 marca 2008 roku (Druk IV/713),
  2. ustalenia wydatków, które nie wygasają w budżecie własnym Województwa Śląskiego z upływem roku budżetowego 2013 oraz określenia ostatecznego terminu ich realizacji w 2014 roku ( Druk IV/719),
  3. wyrażenia zgody na wniesienie w formie aportu do spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach nieruchomości, obejmującej lokal użytkowy, położonej w Katowicach przy ul. Dworcowej 3, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej (Druk IV/720),
 3. Sprawy bieżące -tematy posiedzeń Komisji na 2014 rok.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 10-12-2013 10:14:06
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 13 grudnia 2013
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Piątek, godz. 10:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Omówienie projektu uchwały dotyczącego apelu Sejmiku Województwa Śląskiego do Zarządu TVP S.A. w Warszawie w sprawie Telewizji Regionalnej.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 05-12-2013 14:48:07
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 12 grudnia 2013
Komisja Rewizyjna

Czwartek, godz. 15:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Analiza skargi na Zarząd Województwa Śląskiego.
 3. Propozycje do planu pracy Komisji na rok 2014.
 4. Sprawy różne.

Sala 277, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 05-12-2013 14:47:41
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 29 listopada 2013
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Piątek, godz. 9:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów z udziałem Przewodniczących pozostałych komisji w sprawie zgłaszanych wniosków dotyczących projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2014-2025 oraz projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2014 r.
 3. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2014-2025.
 4. Zaopiniowanie projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2014 rok.
 5. Sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 26-11-2013 08:16:05
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 28 listopada 2013
doraźna Komisja ds. Gospodarki i Rynku

Czwartek, godz. 15:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2025 oraz budżetu Województwa Śląskiego na 2014 rok.
 3. Strategia Komunikacji Marketingowej Województwa Śląskiego w zakresie atrakcyjności gospodarczej, turystycznej i kulturowej Województwa Śląskiego.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 19-11-2013 12:02:07
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 28 listopada 2013
Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Czwartek, godz. 14:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2025 oraz budżetu Województwa Śląskiego na 2014 rok.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 21-11-2013 09:36:29
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 27 listopada 2013
Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Środa, godz. 11:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Opiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2025.
 3. Opiniowanie projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2014 rok w zakresie rolnictwa.
 4. Sprawy różne.

Sala 277, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 19-11-2013 15:19:26
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 27 listopada 2013
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Środa, godz. 14:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
 2. Proponowane wnioski Komisji oraz stanowisko w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2014rok z dnia 14 listopada 2013 roku 2543/294/IV/2013, a w szczególności:
  1. Dział 630- Turystyka,
  2. Dział 754- Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa,
  3. Dział 926- Kultura Fizyczna.
 3. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2014-2025 z dnia 14 listopada 2013 roku 2542/294/IV/2013.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 20-11-2013 15:04:29
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713