Czas wygenerowania treści 2020-09-21 02:22:22

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 17 grudnia 2012
Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Poniedziałek, godz. 9:45


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Opiniowanie projektu uchwały w spr. przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami województwa śląskiego w spr. utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Międzynarodowego Portu Lotniczego „ Katowice” w Pyrzowicach z druku IV/481.
 3. Sprawy bieżące.

Sala 272, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 10-12-2012 10:49:13
Ostatnia aktualizacja: 10-12-2012 10:52:21
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 17 grudnia 2012
Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Środa, godz. 10:45


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne.

Sala 272, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 07-12-2012 11:56:12
Ostatnia aktualizacja: 12-12-2012 09:12:18
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 14 grudnia 2012
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Piątek, godz. 13:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Druk IV/485 na najbliższą sesję.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 07-12-2012 11:57:30
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 13 grudnia 2012
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Czwartek, godz. 16:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał:
  1. przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami województwa śląskiego w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Międzynarodowego portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach (druk IV/481),
  2. wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, w użytkowaniu Śląskiego Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu (druk IV/482),
  3. przyjęcia apelu dotyczącego budowy autostrady A1 Pyrzowice – Stryków (druk IV/487),
  4. przyjęcia Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 (druk IV/486),
 3. Sprawy bieżące.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 07-12-2012 11:57:07
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 13 grudnia 2012
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Czwartek, godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Plany Zarządu Województwa Śląskiego dotyczące zamiaru połączenia Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich i Śląskiego Szpitala Reumatologiczno –Rehabilitacyjnego im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 4. Sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 07-12-2012 11:56:35
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 13 grudnia 2012
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Czwartek, godz. 15:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 05-12-2012 11:02:54
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 29 listopada 2012
Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Czwartek, godz. 11:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Opiniowanie projektu budżetu na 2013 rok w zakresie ochrony środowiska.
 2. Sprawy bieżące.

Sala 272, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 12-11-2012 15:30:34
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 28 listopada 2012
Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Poniedziałek, godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Opiniowanie projektu budżetu Województwa Śląskiego na rok 2013 w zakresie rolnictwa.
 3. Sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 20-11-2012 11:08:05
Ostatnia aktualizacja: 23-11-2012 11:26:31
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 28 listopada 2012
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Środa, godz. 14:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Opiniowanie projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2013 rok w zakresie kultury fizycznej.
 2. Opiniowanie projektu Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2013 – 2020 w zakresie kultury fizycznej.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 19-11-2012 09:04:30
Ostatnia aktualizacja: 19-11-2012 09:38:09
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 27 listopada 2012
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Wtorek, godz. 14:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Opiniowanie:
  • Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2013-2020,
  • projektu budżetu Województwa Śląskiego na rok 2013 w zakresie polityki społecznej i ochrony zdrowia.
 3. Sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 20-11-2012 11:03:57
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713