Czas wygenerowania treści 2020-09-21 02:25:33

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 19 grudnia 2007
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Środa, 19 grudnia 2007

godz. 9:00

Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów

Proponowany porządek:

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
3. Sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice
Metryczka informacjiWprowadzenie: 18-12-2007 08:07:49
Ostatnia aktualizacja: 18-12-2007 14:19:34
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 18 grudnia 2007
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Wtorek, 18 grudnia 2007

godz. 15:00

Posiedzenie Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego.

Proponowany porządek:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia,
 2. Zaopiniowanie następujących projektów uchwał:
  • wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego położonej w Rybniku przy ul.3 Maja 18 (druk III/251),
  • zmiany uchwały budżetowej Województwa Śląskiego na rok 2007 (druk III/253),
  • przystąpienie do realizacji projektu "STARLAMP" 2008-2010 realizowanego w ramach programu INTEREG IV C oraz upoważnienia Zarządu Województwa do zaciągnięcia zobowiązań na lata 2008-2010 na realizację projektu "STARLAMP" realizowanego w ramach programu INTEREG IV C ( druk III/254).
 3. Sprawy bieżące,
 4. Przyjęcie protokołów z 15 i 16 -tego posiedzenia Komisji,
 5. Zamknięcie posiedzenia

Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 13-12-2007 14:26:19
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 18 grudnia 2007
Komisja Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej

Wtorek, 18 grudnia 2007

godz. 13:30

Posiedzenie Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej.

Proponowany porządek:

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji oraz przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
 2. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję sejmiku.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 14-12-2007 13:17:49
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 18 grudnia 2007
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Wtorek, 18 grudnia 2007

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Kultury.

Proponowany porządek:

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji oraz przyjęcie porządku obrad.
 2. Omówienie sytuacji kina "Światowid".
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 12-12-2007 10:39:33
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 13 grudnia 2007
Komisja Rewizyjna

Czwartek, 13 grudnia 2007

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu.
 2. Analiza wniosku o odwołanie Marszałka Województwa Śląskiego.
 3. Informacje o kontrolach:
 4. zasadności wydatkowania środków na programy wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy,
 5. funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach.
 6. Wolne wnioski i sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 10-12-2007 15:33:54
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 3 grudnia 2007
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Poniedziałek, 3 grudnia 2007

godz. 15:00

Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów.

Proponowany porządek:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Sformułowanie opinii o projekcie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2008.
 3. Sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 03-12-2007 10:02:23
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 3 grudnia 2007
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Poniedziałek, 3 grudnia 2007

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Proponowany porządek:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie proponowanego przodku posiedzenia.
 2. Proponowane wnioski Komisji oraz stanowisko w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2008 rok.
 3. Zamknięcie posiedzenia.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 03-12-2007 10:00:11
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 23 listopada 2007
Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Piątek, 23 listopada 2007

godz. 11:00

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich.

Proponowany porządek:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Działanie 2.5 gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi w ramach SPO-ROL 2004-2006.
 3. Zaopiniowanie projektu budżetu Województwa Śląskiego na rok 2008 w zakresie rolnictwa.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 279, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 22-11-2007 09:05:06
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 20 listopada 2007
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Wtorek, 20 listopada 2007

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Kultury

Proponowany porządek:

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji oraz przyjęcie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Sejmiku.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 19-11-2007 09:23:45
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 19 listopada 2007
Komisja Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej

Poniedziałek, 19 listopada 2007

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej

Proponowany porządek:

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji oraz przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
 2. Omówienie propozycji współpracy zagranicznej Województwa Śląskiego z regionami zagranicznymi określonymi w priorytetach oraz przedstawienie form współpracy w takich dziedzinach jak promocja, kultura, edukacja oraz gospodarka. Propozycje planu współpracy w tych dziedzinach.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 19-11-2007 09:26:00
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713