Czas wygenerowania treści 2020-10-02 00:56:37

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 21 grudnia 2006
Komisja Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice
Metryczka informacjiWprowadzenie: 15-12-2006 13:44:01
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 21 grudnia 2006
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

godz. 11:00

Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Kultury.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice
Metryczka informacjiWprowadzenie: 15-12-2006 13:42:41
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 20 grudnia 2006
Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu Województwa Śląskiego na rok 2007 w zakresie rolnictwa.
3. Plan pracy Komisji na I półrocze 2007 roku.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice
Metryczka informacjiWprowadzenie: 15-12-2006 13:41:23
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 20 grudnia 2006
Doraźna Komisja ds. Społecznych i Polityki Prorodzinnej

godz. 12:00

Posiedzenie doraźnej Komisji ds. Polityki Prorodzinnej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu Województwa Śląskiego na rok 2007 w zakresie polityki prorodzinnej i współpracy z organizacjami pozarządowymi.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice
Metryczka informacjiWprowadzenie: 15-12-2006 13:39:44
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 19 grudnia 2006
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

godz. 16:30

Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Analiza projektu budżetu Województwa Śląskiego na rok 2007.
3. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2007 rok.
4. Sprawy różne.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice
Metryczka informacjiWprowadzenie: 15-12-2006 13:36:18
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 19 grudnia 2006
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

godz. 14:00

Posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Opiniowanie projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok w zakresie sportu, turystyki i rekreacji.
3. Sprawy bieżące.

Sala 277, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice
Metryczka informacjiWprowadzenie: 15-12-2006 13:29:46
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 19 grudnia 2006
Doraźna Komisja – „Kapituła Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego”

godz. 13:30

Posiedzenie Kapituły Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
2. Rozpatrzenie złożonych wniosków.
3. Sprawy bieżące.
4. Zamknięcie posiedzenia.

Sala 280, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice
Metryczka informacjiWprowadzenie: 15-12-2006 13:22:17
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 19 grudnia 2006
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

godz. 12:00

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu Województwa Śląskiego na rok 2007 w zakresie polityki społecznej i ochrony zdrowia.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice
Metryczka informacjiWprowadzenie: 15-12-2006 13:16:48
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 19 grudnia 2006
Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

godz. 11:30

Posiedzenie Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Proponowany porządek:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
2. Zakres działania Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego (Informacja Dyrektora Wydziału Piotra Sznajdera).
3. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu Województwa Śląskiego na rok 2007 w zakresie ochrony środowiska.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice
Metryczka informacjiWprowadzenie: 15-12-2006 13:10:12
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 23 października 2006
Komisja Rewizyjna

Poniedziałek, 23 października 2006

godz. 15:00

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu "Stadion Śląski" w Chorzowie - kontrola procesu likwidacji zakładu budżetowego i powołania w to miejsce jednostki budżetowej.
  3. Kontrola wykorzystania przyznanych dotacji w 2005 roku na inwestycje w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie.
  4. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji w latach 2002-2006.
  5. Sprawy różne.

Sala 280, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 20-10-2006 15:00:02
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713