Czas wygenerowania treści 2020-06-06 02:37:20

Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Petycje / Przebieg załatwianych petycji
Przedmiot: opinie i wnioski pasażerów w związku z projektem rozkładu jazdy 2015-2016 Kolei Śląskich.
Przewidywany termin załatwienia sprawy: od 25-11-2015 do 25-02-2015
Przedmiot: podjęcie pilnych działań zmierzających do poprawy jakości powietrza w województwie śląskim.
Przewidywany termin załatwienia sprawy: od 02-12-2015 do 02-03-2015
Przedmiot: usunięcie z Planu Gospodarki Odpadami Województwa Śląskiego zapisu o składowisku odpadów znajdującego się w Pyskowicach przy ul. Wrzosowej.
Przewidywany termin załatwienia sprawy: od 20-11-2015 do 21-03-2016
Przedmiot: uwzględnienie w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami oraz Wojewódzkim Planie Inwestycyjnym innowacyjnego sposobu odbioru i segregacji odpadów komunalnych.
Przewidywany termin załatwienia sprawy: od 22-10-2015 do 22-01-2016
Przedmiot: uwzględnienie w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami oraz Wojewódzkim Planie Inwestycyjnym instalacji mechaniczno-cieplnego przetwarzania odpadków wykorzystującej technologię RotoSTERIL opracowaną przez wnoszącego petycję.
Przewidywany termin załatwienia sprawy: od 25-09-2015 do 25-12-2015

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713