Czas wygenerowania treści 2020-05-29 02:31:11

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Postępowania w toku
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Wykonanie analizy sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa śląskiego w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2015 -2018
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa „Wykonanie analizy sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa śląskiego w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2015 -2018”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w skrócie: SOPZ) stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ/Załącznik nr 1 do wzoru umowy.
3. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
4. Analiza współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działanie 13.1.
5. Termin wykonania przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 77 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy,

Metryczka informacjiWprowadzenie: Anna Maria Sakwa 2018-05-30 15:32:32
Ostatnia aktualizacja: 2018-05-30 15:58:51
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian
Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
1. Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2018-05-30 15:33:34
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) pobierz 2018-05-30 15:34:09
3. Formularz oferty (wersja edytowalna) pobierz 2018-05-30 15:34:56
4. JEDZ pobierz 2018-05-30 15:42:43

Uwaga:
Zgodnie z art. 42 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907) specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713