Czas wygenerowania treści 2019-11-21 01:44:04

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Postępowania w toku
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa organizacji wyjazdu studyjnego do Szwecji dla maksymalnie 25 osób
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji wyjazdu studyjnego do Szwecji dla maksymalnie 25 osób.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w skrócie: SOPZ) stanowi załącznik nr 3 do SIWZ/załącznik nr 1 do wzoru umowy.
3. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
4. Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Piotr Jóźwik 2018-05-22 15:18:12
Ostatnia aktualizacja: 2018-05-29 13:23:11
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian
Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2018-05-22 15:20:02
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2018-05-29 13:18:17
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2018-05-22 15:22:51
Formularz ofertowy - wersja edytowalna pobierz 2018-05-22 15:24:10
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego - wersja edytowalna pobierz 2018-05-22 15:25:58
modyfikacja SIWZ z dnia 29.05.2018r. pobierz 2018-05-29 13:20:18
Pytanie do SIWZ z dnia 29.05.2018r. pobierz 2018-05-29 13:21:41
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2018-06-01 13:00:00
pobierz
2018-05-29 13:22:25


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713