Czas wygenerowania treści 2020-05-27 18:37:16

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Postępowania w toku
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Dostawa sprzętu komputerowego
1. Przedmiotem zamówienie jest dostawa sprzętu komputerowego z podziałem na zakresy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ / Załącznik nr 1 do umowy.
3. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Antoni Trzcionka 2018-05-21 14:17:25
Ostatnia aktualizacja: 2018-05-30 12:33:51
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian
Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2018-05-21 14:18:54
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2018-05-21 14:20:20
01 - formularz ofertowy - wersja edytowalna pobierz 2018-05-21 14:24:14
02 - oświadczenie Wykonawcy - zał nr 1 do formularza ofertowewgo - wersja edytowalna pobierz 2018-05-21 14:26:13
Pytania odpowiedzi pobierz 2018-05-30 12:33:15


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713