Czas wygenerowania treści 2021-01-16 09:33:49

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Opracowanie ekspertyzy i analizy technicznej dla urządzenia: „Pokój z klimatem zimnym i pokój z klimatem gorącym” w ramach zadania „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ekspertyzy i analizy technicznej dla urządzenia: „Pokój z klimatem zimnym i pokój z klimatem gorącym” w ramach zadania „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie””. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ/ Załącznik nr 1 do wzoru umowy. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2018-10-22 14:45:00


Metryczka informacjiWprowadzenie: Arkadiusz Mastalerczuk 2018-10-22 14:33:13
Ostatnia aktualizacja: 2018-10-22 14:45:30
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2018-05-18 15:28:40
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2018-05-18 15:29:08
formularz ofertowy pobierz 2018-05-18 15:29:34
Informacja z otwarcia ofert pobierz 2018-06-04 14:13:43
załacznik nr 1 do formularza ofertowego pobierz 2018-05-18 15:29:43
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2018-10-04 11:48:00


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713