Czas wygenerowania treści 2020-07-11 12:28:10

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Sukcesywny zakup mediów wraz ze składem graficznym na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych województwa śląskiego
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup mediów wraz ze składem graficznym na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych województwa śląskiego. Przedmiot zamówienia dotyczy sukcesywnego zakupu powierzchni reklamowej w prasie i Internecie wraz ze składem graficznym na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych województwa śląskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do umowy/ załącznik nr 3 do SIWZ.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2018-07-10 09:50:29


Metryczka informacjiWprowadzenie: Agata Skwiercz 2018-07-10 09:50:38
Ostatnia aktualizacja: 2018-07-10 09:50:42
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2018-05-18 15:08:26
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2018-05-25 14:04:22
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2018-05-18 15:08:51
formularz ofertowy pobierz 2018-05-18 15:09:21
formularz ofertowy "po zmianach" pobierz 2018-05-25 14:07:23
Informacja z otwarcia ofert pobierz 2018-06-05 14:29:20
załacznik nr 1 do formularza ofertowego pobierz 2018-05-18 15:09:32
modyfikacja SIWZ z dnia 25.05.2018r. pobierz 2018-05-25 14:05:26
odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 25.05.2018r. pobierz 2018-05-25 14:06:06
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2018-06-05 13:00:00
pobierz
2018-05-25 14:06:41
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2018-06-25 14:27:00


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713