Czas wygenerowania treści 2020-06-06 02:27:52

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Informuje o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego na:
Zaprojektowanie i wykonanie Platformy z makietą miasta w ramach zadania pn. Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie
1. Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego, których przedmiotem będzie „Zaprojektowanie i wykonanie Platformy z makietą miasta w ramach zadania pn. Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”.
2. Celem dialogu technicznego jest doradztwo oraz pozyskanie informacji w zakresie
niezbędnym do sporządzenia prawidłowego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz postanowień umowy. Prowadzony dialog techniczny będzie oparty na zapisach dotyczących wstępnego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w Załączniku nr 1.

Termin zgłoszenia do dialogu: 2018-05-23 13:00:00
Zgłoszenia do dialogu należy przesyłać na adres: Zgłoszenia można składać: a) osobiście, w siedzibie Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, pok.164, b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres inwestycje@slaskie.pl
Data publikacji informacji: 2018-05-17 11:21:16


Metryczka informacjiWprowadzenie: Artur Adamiok 2018-05-17 11:21:19
Ostatnia aktualizacja: 2018-05-17 11:29:44
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o dialogu technicznym pobierz 2018-05-17 11:24:38
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia (Platforma z makietą miasta) pobierz 2018-05-17 11:25:33
załącznik nr 2 - zgłoszenie pobierz 2018-05-17 11:26:23


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713