Czas wygenerowania treści 2020-05-29 02:18:58

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Postępowania w toku
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Organizacja i przeprowadzenie usług animacyjnych na rzecz potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na terenie czterech subregionów województwa śląskiego
Przedmiotem zamówienia jest:
Organizacja i przeprowadzenie usług animacyjnych na rzecz potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na terenie czterech subregionów województwa śląskiego, zgodnie z zakresami wskazanymi w załączniku nr 3 do SIWZ/załącznik nr 1 do wzoru umowy.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w skrócie: SOPZ) stanowi załącznik nr 3 do SIWZ/załącznik nr 1 do wzoru umowy.
2. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Aleksandra Tabiś 2018-05-14 11:45:36
Ostatnia aktualizacja: 2018-05-23 14:23:31
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian
Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2018-05-14 11:54:21
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2018-05-14 11:56:41
Formularz ofertowy (wersja edytowalna) pobierz 2018-05-14 11:58:51
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pobierz 2018-05-23 14:21:45
Oświadczenie - grupa kapitałowa (wersja edytowalna) pobierz 2018-05-23 14:22:02
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego (wersja edytowalna) pobierz 2018-05-14 11:59:32


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713