Czas wygenerowania treści 2020-05-26 07:31:39

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Postępowania w toku
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Opracowanie ekspertyzy dotyczącej usunięcia odpadów porzuconych przez firmę Eko-Szop Sp. z o.o. w Katowicach
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy dotyczącej określenia warunków i oszacowania kosztów usunięcia oraz zagospodarowania odpadów porzuconych na działce nr 1939/18 zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Woźniaka 52 przez spółkę Eko-Szop Sp. z o.o. w Katowicach, która eksploatowała instalacje IPPC służące do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
2. Zgodnie z art. 147a ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 519 z późn. zm.) pobieranie i badanie próbek powinno być realizowane przez akredytowane laboratorium lub certyfikowaną jednostkę badawczą. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawić dokument potwierdzający dostęp do laboratorium spełniającego wymagania, o którym mowa w art. 147 a ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Przez dokument potwierdzający dostęp do laboratorium Zamawiający rozumie dokument potwierdzający posiadanie laboratorium bądź promesę zawarcia umowy na wykonanie badań na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w skrócie: SOPZ) stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ/Załącznik nr 1 do wzoru umowy.
4. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Aleksandra Tabiś 2018-04-20 13:55:45
Ostatnia aktualizacja: 2018-05-07 14:11:10
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian
Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2018-04-20 13:56:06
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2018-04-20 13:57:36
Formularz ofertowy (wersja edytowalna) pobierz 2018-04-20 13:58:22
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pobierz 2018-05-07 14:10:45
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego (wersja edytowalna) pobierz 2018-04-20 13:58:54
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z 24.04.2018 pobierz 2018-04-24 12:59:02


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713