Czas wygenerowania treści 2019-10-16 09:12:42

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Postępowania w toku
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa zaplanowania, przygotowania i przeprowadzenia kampanii informującej o RPO WSL na lata 2014-2020 w 2018 roku
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zaplanowania, przygotowania i przeprowadzenia kampanii informującej o RPO WSL na lata 2014-2020 w 2018 roku.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ / Załącznik nr 1 do wzoru umowy. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.

Metryczka informacjiWprowadzenie: Rafał Kamiński 2018-04-17 11:52:58
Ostatnia aktualizacja: 2018-05-30 13:06:41
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian
Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2018-04-17 11:53:44
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2018-05-14 15:47:32
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2018-04-17 11:54:59
Formularz ofertowy (wersja edytowalna) pobierz 2018-04-17 11:55:37
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pobierz 2018-05-30 13:05:53
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO pobierz 2018-05-30 13:06:34
Załączniki do SOPZ pobierz 2018-04-17 11:56:19
Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego - JEDZ (wersja edytowalna) pobierz 2018-04-17 11:56:01
Modyfikacja SIWZ - 14.05.2018 r. pobierz 2018-05-14 15:46:51
Odpowiedzi na pytania - 25.04.2018 r. pobierz 2018-04-25 14:55:45
Odpowiedzi na pytania - 14.05.2018 r. pobierz 2018-05-14 15:46:22
Odpowiedzi na pytania - 22.05.2018 r. pobierz 2018-05-22 10:28:53
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2018-05-30 12:30:00
pobierz
2018-05-14 15:48:11


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713