Czas wygenerowania treści 2020-05-29 01:53:23

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Postępowania w toku
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) i wykonanie na jej podstawie cyfrowych standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000 dla wybranego obszaru województwa śląskiego, zgodnie z opisem podanym dla każdego z zakresów
A. Zakres I:
1. Zasięg i zakres tematyczny przedmiotu zamówienia:
a) weryfikacja oraz uporządkowanie atrybutów i wpisów zawartych w bazie BDOT10k,
b) weryfikacja danych BDOT10k na podstawie wyników analiz przestrzennych przekazanych przez Zamawiającego,
c) aktualizacja BDOT10k w oparciu o dostępne materiały źródłowe oraz wywiad terenowy,
d) opracowanie zgeneralizowanego numerycznego modelu rzeźby terenu,
e) opracowanie obiektów klas Karto dotyczących rzeźby terenu na podstawie zgeneralizowanego numerycznego modelu rzeźby terenu (kartograficzne opracowanie modelu rzeźby terenu),
f) opracowanie obiektów klas Karto na podstawie danych BDOT10k, PRNG oraz baz z obszaru Republiki Czeskiej,
g) redakcja treści mapy topograficznej w skali 1:10 000,
h) redakcja arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 wraz z ramką, legendą i opisami pozaramkowymi,
i) zapis cyfrowy i wydruk ploterowy arkuszy mapy topograficznej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zasięg przestrzenny opracowania i materiały powstałe w wyniku realizacji umowy, określają Warunki techniczne stanowiące załącznik nr 3a do siwz/ załącznik do umowy.
3. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2a do siwz.
B. Zakres II:
1. Zasięg i zakres tematyczny przedmiotu zamówienia:
a) weryfikacja oraz uporządkowanie atrybutów i wpisów zawartych w bazie BDOT10k,
b) weryfikacja danych BDOT10k na podstawie wyników analiz przestrzennych przekazanych przez Zamawiającego,
c) aktualizacja BDOT10k w oparciu o dostępne materiały źródłowe oraz wywiad terenowy,
d) opracowanie zgeneralizowanego numerycznego modelu rzeźby terenu,
e) opracowanie obiektów klas Karto dotyczących rzeźby terenu na podstawie zgeneralizowanego numerycznego modelu rzeźby terenu (kartograficzne opracowanie modelu rzeźby terenu),
f) opracowanie obiektów klas Karto na podstawie danych BDOT10k i PRNG,
g) redakcja treści mapy topograficznej w skali 1:10 000,
h) redakcja arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 wraz z ramką, legendą i opisami pozaramkowymi,
i) zapis cyfrowy i wydruk ploterowy arkuszy mapy topograficznej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zasięg przestrzenny opracowania i materiały powstałe w wyniku realizacji umowy, określają Warunki techniczne stanowiące załącznik nr 3b do siwz/ załącznik do umowy.
3. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2b do siwz.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Agnieszka Stachulec 2018-04-13 11:17:23
Ostatnia aktualizacja: 2018-05-22 15:18:46
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian
Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2018-04-13 11:18:26
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz 2018-04-13 11:19:29
Formularz ofertowy (wersja edytowalna) pobierz 2018-04-13 11:20:28
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pobierz 2018-05-22 14:32:16
Oświadczenie - grupa kapitałowa (wersja edytowalna) pobierz 2018-05-22 15:18:38
Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego - JEDZ (wersja edytowalna) pobierz 2018-04-13 11:21:06
Załącznik nr 1 do Warunków technicznych (Zakres I) pobierz 2018-04-13 11:24:36
Załącznik nr 1 do Warunków technicznych (Zakres II) pobierz 2018-04-13 11:25:16
Załącznik nr 3a do SIWZ (Warunki techniczne dla Zakresu I) pobierz 2018-04-13 11:22:48
Załącznik nr 3b do SIWZ (Warunki techniczne dla Zakresu II) pobierz 2018-04-13 11:24:56


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713