Czas wygenerowania treści 2019-11-21 01:14:03

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Postępowania w toku
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Wykonanie usługi opracowania merytorycznego, graficznego, składu, wydruku, insertu (dołączenia do wydawanego dziennika) i dostawy 12 numerów biuletynu informacyjnego dotyczącego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, wraz z promocją i przygotowaniem e-publikacji
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi opracowania merytorycznego, graficznego, składu, wydruku, insertu (dołączenia do wydawanego dziennika) i dostawy 12 numerów biuletynu informacyjnego dotyczącego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, wraz z promocją i przygotowaniem e-publikacji .
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowi załącznik nr 3 do SIWZ/Załącznik nr 1 do wzoru umowy. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był dostosowany do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie ze standardem WCAG 2.0 na poziomie AA; wskaźnik mglistości tekstów FOG powinien być na poziomie 10-12.
4. Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 13.1 Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Marek Wawrzyńczok 2018-04-13 09:57:05
Ostatnia aktualizacja: 2018-04-25 14:03:41
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian
Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2018-04-13 10:02:23
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2018-04-20 13:14:23
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2018-04-13 09:58:12
Formularz ofertowy - wersja edytowalna pobierz 2018-04-13 10:03:19
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pobierz 2018-04-25 14:02:11
Załącznik nr 1 do FO - wersja edytowalna pobierz 2018-04-13 10:03:47
Załącznik nr 4 do SIWZ Linia graficzna RPO WSL 2014-2020 pobierz 2018-04-20 13:09:18
Modyfikacja SIWZ z dnia 20.04.2018r. pobierz 2018-04-20 13:19:50
Pytania do SIWZ wraz z odpowiedziami z dnia 20.04.2018 r. pobierz 2018-04-20 13:22:43
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2018-04-25 12:30:00
pobierz
2018-04-20 13:24:10


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713