Czas wygenerowania treści 2020-04-07 16:35:10

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa przeprowadzenia wybranych działań organizacyjnych i promocyjnych związanych z festiwalem INDUSTRIADA 2018 – święto Szlaku Zabytków Techniki
1. Zamówienie obejmuje usługę przeprowadzenia wybranych działań organizacyjnych i promocyjnych związanych z festiwalem INDUSTRIADA 2018 – święto Szlaku Zabytków Techniki. 2. Przedmiot zamówienia został opisany w Załączniku nr 3 do SIWZ / Załączniku nr 1 do wzoru umowy. 3. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2018-04-17 07:30:41


Metryczka informacjiWprowadzenie: Rafał Kamiński 2018-04-17 07:30:40
Ostatnia aktualizacja: 2018-04-17 07:30:46
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2018-02-22 14:20:28
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2018-03-01 13:47:08
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2018-02-22 14:20:44
Formularz ofertowy (wersja edytowalna) pobierz 2018-02-22 14:21:25
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pobierz 2018-03-07 14:15:58
Oświadczenie - grupa kapitałowa (wersja edytowalna) pobierz 2018-03-07 14:16:47
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego (wersja edytowalna) pobierz 2018-02-22 14:22:07
Modyfikacja SIWZ z dnia 01.03.2018 r. pobierz 2018-03-01 13:46:17
Odpowiedzi na pytania z dnia 01.03.2018 r. pobierz 2018-03-01 13:45:53
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2018-03-07 13:00:00
pobierz
2018-03-01 13:47:45
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2018-03-22 15:17:57


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713