Czas wygenerowania treści 2020-06-06 02:17:24

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Zakup mediów na potrzeby promocji festiwalu INDUSTRIADA 2018 - święto Szlaku Zabytków Techniki
Przedmiotem zamówienia jest zakup mediów na potrzeby promocji festiwalu INDUSTRIADA 2018 – święto Szlaku Zabytków Techniki.
Przedmiot zamówienia dotyczy zakupu powierzchni reklamowej w prasie, Internecie, na tablicach wielkoformatowych, nośnikach typu citylight, czasu antenowego w radiu i telewizji w okresie od 27 kwietnia 2018 r. do 15 czerwca 2018 r., wykonania reklam internetowych typu display, produkcji spotów radiowych oraz przeprowadzenia w okresie nie wcześniej niż od 27 kwietnia 2018 r. i nie później niż do 30 czerwca 2018 r. badań konsumenckich w zakresie skuteczności i efektywności działań reklamowych w mediach (dwie fale badania: pre-test i post-test).
2. Zamawiający wymaga, aby obsługa Zamawiającego przez Wykonawcę w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia była wykonywana przez osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 108) przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami umowy.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w skrócie: SOPZ) stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ/Załącznik nr 1 do wzoru umowy.
4. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2018-04-03 10:03:22


Metryczka informacjiWprowadzenie: Aleksandra Tabiś 2018-04-03 10:03:24
Ostatnia aktualizacja: 2018-04-03 10:03:44
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2018-02-21 11:48:10
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2018-03-01 13:27:03
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2018-02-21 11:49:24
Formularz ofertowy (wersja edytowalna) pobierz 2018-02-21 11:52:12
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pobierz 2018-03-07 14:05:38
Oświadczenie - grupa kapitałowa (wersja edytowalna) pobierz 2018-03-07 14:04:31
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego (wersja edytowalna) pobierz 2018-02-21 11:50:53
Wyjaśnienie i modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2018-03-01 13:29:25
Wyjaśnienie i modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2018-03-01 13:32:37
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2018-03-07 12:30:00
pobierz
2018-03-01 13:33:33
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2018-03-14 14:03:56


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713