Czas wygenerowania treści 2020-04-03 03:34:09

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Dostawa oprogramowania – licencje na pakiet biurowy
1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa oprogramowania komputerowego – licencje na pakiet biurowy na 150 stanowisk.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ/załącznik nr 1 do wzoru umowy.
3. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2018-04-09 12:22:10


Metryczka informacjiWprowadzenie: Aleksandra Tabiś 2018-04-09 12:22:12
Ostatnia aktualizacja: 2018-04-09 12:22:36
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2018-02-14 13:09:45
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2018-02-14 13:15:33
Formularz ofertowy (wersja edytowalna) pobierz 2018-02-14 13:12:34
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pobierz 2018-02-27 14:01:30
Oświadczenie - grupa kapitałowa (wersja edytowalna) pobierz 2018-02-27 14:04:06
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego (wersja edytowalna) pobierz 2018-02-14 13:14:20
Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2018-02-21 13:17:25
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2018-03-14 13:26:32


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713