Czas wygenerowania treści 2020-07-02 08:15:16

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Dostawa części, akcesoriów komputerowych i tabletów dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowi załącznik nr 3 do SIWZ/Załączniku nr 1 do wzoru umowy.
2. Parametry techniczne /funkcjonalne zawarte w załączniku nr 3 do SIWZ/Załączniku nr 1 do wzoru umowy stanowią minimalne wymagania Zamawiającego, jakie musi spełniać dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia/umowy


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2018-03-12 13:02:53


Metryczka informacjiWprowadzenie: Edyta Dudzik 2018-03-12 13:02:54
Ostatnia aktualizacja: 2018-03-12 13:03:23
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2018-01-31 12:57:56
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2018-01-31 12:59:44
Informacja z otwarcia ofert pobierz 2018-02-08 13:30:34
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego-oświadczenie pobierz 2018-01-31 13:01:56
Załącznik nr 1 do SIWZ- formularz ofertowy pobierz 2018-01-31 13:00:43
Załącznik nr 2 do formularza ofertowego pobierz 2018-01-31 13:02:25
Załącznik nr 3 do formularza ofertowego pobierz 2018-01-31 13:02:36
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2018-02-26 14:28:53


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713