Czas wygenerowania treści 2020-04-02 09:26:35

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa wykonania analizy dotyczącej oceny skuteczności i trafności przyjętego modelu finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim
Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania analizy dotyczącej oceny skuteczności i trafności przyjętego modelu finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w skrócie: SOPZ) stanowi Załącznik nr 3 do siwz/Załącznik nr 1 do wzoru umowy. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do siwz. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działanie 13.1.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2018-05-11 12:23:03


Metryczka informacjiWprowadzenie: Agnieszka Stachulec 2018-05-11 12:23:06
Ostatnia aktualizacja: 2018-05-11 12:23:20
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2018-01-22 11:10:18
Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pobierz 2018-01-22 13:18:34
SIWZ pobierz 2018-01-22 11:11:28
Formularz ofertowy (wersja edytowalna) pobierz 2018-01-22 11:13:58
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pobierz 2018-03-02 13:54:28
Oświadczenie - grupa kapitałowa (wersja edytowalna) pobierz 2018-03-02 13:55:27
Załączniki do SIWZ pobierz 2018-01-22 11:12:13
Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego - JEDZ (wersja edytowalna) pobierz 2018-01-22 11:14:28
Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego - SOSRPZ (wersja edytowalna) pobierz 2018-01-22 11:23:59
Modyfikacja SIWZ z dnia 22.01.2018 r. (przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert) pobierz 2018-01-22 13:20:33
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2018-03-02 12:30:00
pobierz
2018-01-22 13:21:19
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2018-04-06 14:21:13


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713