Czas wygenerowania treści 2020-06-06 03:41:56

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Dostawa prasy w ramach prenumeraty na rok 2018, dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ/ Załączniku nr 1 do wzoru umowy (dotyczy Zakresów I-X).
2. Wykonawca wykona i dostarczy przedmiot zamówienia w ilościach oraz jakości zgodnej z Załącznikiem nr 3 do SIWZ/Załącznikiem nr 1 do wzoru umowy (SOPZ). Dodatkowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określają wzory umów, stanowiące Załączniki nr 2a, 2b i 2c do SIWZ.
3. Zamawiający zastrzega, że dostęp do serwisu online, prenumerata e-wydań oraz wszystkie tytuły prasowe powinny być wycenione dla pełnego rocznika 2018.
4. Zamówienie częściowo współfinansowane przez Unię Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 (dotyczy Zakresów I i II)


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2018-02-15 14:12:07


Metryczka informacjiWprowadzenie: Małgorzata Krawczyk 2018-02-15 14:12:10
Ostatnia aktualizacja: 2018-02-15 14:12:21
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-12-29 13:51:34
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2017-12-29 13:52:47
Formularz ofertowy - wersja edytowalna pobierz 2017-12-29 13:53:56
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pobierz 2018-01-08 15:16:43
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wersja edytowalna pobierz 2018-01-08 15:17:54
Załącznik nr 1 do FO - wersja edytowalna pobierz 2017-12-29 13:54:20
Załącznik nr 2 do FO - wersja edytowalna pobierz 2017-12-29 13:54:51
Załącznik nr 3 do FO - wersja edytowalna pobierz 2017-12-29 13:55:32
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2018-01-18 15:12:22


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713