Czas wygenerowania treści 2020-04-03 01:59:30

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Opracowanie ekspertyz i analiz technicznych specjalistycznego wyposażenia: „Platforma do wstrząsów” oraz „Pokój z klimatem zimnym i pokój z klimatem gorącym” w ramach zadania „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ekspertyz i analiz technicznych specjalistycznego wyposażenia: „Platforma do wstrząsów” oraz „Pokój z klimatem zimnym i pokój z klimatem gorącym” w ramach zadania „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: - część (zakres) 1 - wykonanie ekspertyzy i analizy technicznej Platformy do wstrząsów, - część (zakres) 2 - wykonanie ekspertyzy i analizy technicznej dla urządzenia o nazwie "Pokój z klimatem zimnym i pokój z klimatem gorącym". Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ/ Załącznik nr 1 do wzoru umowy. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2018-03-30 12:45:26


Metryczka informacjiWprowadzenie: Artur Adamiok 2018-03-30 12:45:28
Ostatnia aktualizacja: 2018-03-30 12:45:47
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-12-19 13:39:25
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2017-12-19 13:40:05
formularz ofertowy pobierz 2017-12-19 13:40:36
Informacja z otwarcia ofert pobierz 2018-01-10 13:47:18
Załacznik nr 1a do opisu przedmiotu zamówienia pobierz 2017-12-19 13:41:04
Załacznik nr 1b do opisu przedmiotu zamówienia pobierz 2017-12-19 13:41:15
załacznik nr 1 do formularza ofertowego pobierz 2017-12-19 13:40:53
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2018-02-19 12:11:53


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713