Czas wygenerowania treści 2020-03-29 08:20:41

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Świadczenie usługi zastępstwa inwestycyjnego dla zadania pn. „Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja irozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zastępstwa inwestycyjnego dla zadania pn. „Planetarium -Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”.
Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 2 do SIWZ - wzorze umowy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2018-04-10 13:16:29


Metryczka informacjiWprowadzenie: Artur Adamiok 2018-04-10 13:15:40
Ostatnia aktualizacja: 2018-04-10 13:16:04
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-12-19 13:25:09
Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pobierz 2018-01-16 14:26:57
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2017-12-19 13:25:44
formularz ofertowy pobierz 2017-12-19 13:26:21
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pobierz 2018-01-26 14:35:36
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - wersja edytowalna pobierz 2017-12-19 13:26:38
Projekt budowlany pobierz 2017-12-19 13:28:13
modyfikacja SIWZ z dnia 16.01.2018r. pobierz 2018-01-16 14:28:12
odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 16.01.2018r. pobierz 2018-01-16 14:28:53
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2018-01-26 13:00:00
pobierz
2018-01-16 14:29:31
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2018-03-08 14:11:30


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713