Czas wygenerowania treści 2020-04-03 04:16:04

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa opracowania 4 regionalnych programów polityki zdrowotnej (RPZ) w zakresie rehabilitacji leczniczej ułatwiającej powroty do pracy i utrzymanie zatrudnienia w województwie śląskim
Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania 4 regionalnych programów polityki zdrowotnej (RPZ) w zakresie rehabilitacji leczniczej ułatwiającej powroty do pracy i utrzymanie zatrudnienia w województwie śląskim, zgodnie z zakresami: 1. Regionalny program rehabilitacji osób z chorobami nowotworowymi układu pokarmowego, 2. Regionalny program rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi (zaburzenia afektywne oraz zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i pod postacią somatyczną), 3. Regionalny program rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, 4. Regionalny program rehabilitacji oddechowej jako droga powrotu do aktywności zawodowej i społecznej, zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ/ Załącznik nr 1 do umowy. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określają postanowienia umowy – wzoru, stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2018-01-18 14:18:33


Metryczka informacjiWprowadzenie: Artur Adamiok 2018-01-18 14:18:27
Ostatnia aktualizacja: 2018-01-18 14:18:43
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-12-15 15:05:48
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2017-12-18 15:33:33
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2017-12-22 14:37:37
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2017-12-15 15:06:15
formularz ofertowy pobierz 2017-12-15 15:06:39
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pobierz 2017-12-29 14:18:35
załacznik nr 1 do formularza ofertowego pobierz 2017-12-15 15:06:55
modyfikacja SIWZ z dnia 18.12.2017r. pobierz 2017-12-18 15:34:39
modyfikacja SIWZ z dnia 22.12.2017r. pobierz 2017-12-22 14:40:37
pytania do SIWZ z dnia 22.12.2017r. pobierz 2017-12-22 14:42:09
zmiana terminu otwarcia ofert z dnia 18.12.2017r. nowy termin: 2017-12-28 11:30:00
pobierz
2017-12-18 15:36:33
zmiana terminu otwarcia ofert z dnia 22.12.2017r. nowy termin: 2017-12-29 12:00:00
pobierz
2017-12-22 14:43:58
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2018-01-12 09:26:32


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713