Czas wygenerowania treści 2020-07-16 15:43:13

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Dostawa ambulansu sanitarnego typu „C” z wyposażeniem
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ/ Załączniku nr 1 do wzoru umowy.
2. Ambulans przeznaczony do działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy, tj. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2016 poz. 1638 z późn. zm.)
3. Koszty transportu i odpowiedzialność za przedmiot zamówienia w czasie transportu spoczywają
na Wykonawcy.
4. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w Katowicach przy ul. Powstańców 52.
5. Zakup przedmiotu zamówienia finansowany jest z dotacji celowej i wiąże się
z koniecznością realizacji przedmiotu zamówienia i dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury nie później niż do 22 grudnia 2017 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2018-01-04 11:30:21


Metryczka informacjiWprowadzenie: Małgorzata Krawczyk 2018-01-04 11:30:19
Ostatnia aktualizacja: 2018-01-04 11:30:26
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-11-21 15:53:35
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2017-11-27 15:41:50
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2017-11-21 15:54:13
Formularz ofertowy - wersja edytowalna pobierz 2017-11-21 15:54:44
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pobierz 2017-12-01 13:47:13
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ pobierz 2017-11-27 15:43:22
Załącznik nr 1 do FO - wersja edytowalna pobierz 2017-11-21 15:55:04
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2017-12-05 13:29:34


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713