Czas wygenerowania treści 2020-07-05 16:34:46

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa poligraficzna - teczki ekskluzywne
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa poligraficzna – teczki ekskluzywne. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w skrócie SOPZ) stanowi załącznik nr 3 do SIWZ/załącznik nr 1 do wzoru umowy. 3. Dodatkowe postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2017-12-22 09:33:14


Metryczka informacjiWprowadzenie: Justyna Kozakiewicz 2017-12-22 09:33:16
Ostatnia aktualizacja: 2017-12-22 09:33:54
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-10-31 13:53:42
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2017-10-31 13:57:51
formularz ofertowy - wersja edytowalna pobierz 2017-10-31 13:59:29
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pobierz 2017-11-08 14:16:18
Oświadczenie- Grupa Kapitałowa - wersja edytowalna pobierz 2017-11-08 14:16:51
Załączni nr 1 do formularza ofertowego - oświadczenie Wykonawcy pobierz 2017-10-31 13:59:51
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2017-11-20 12:29:20


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713