Czas wygenerowania treści 2019-11-21 10:32:11

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Dostawa oprogramowania komputerowego – licencje na pakiet biurowy
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania komputerowego – licencje na pakiet biurowy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w skrócie: SOPZ) stanowi załącznik nr 3 do SIWZ/załącznik nr 1 do wzoru umowy.
3. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2017-12-13 14:05:04


Metryczka informacjiWprowadzenie: Piotr Jóźwik 2017-12-13 14:05:08
Ostatnia aktualizacja: 2017-12-13 14:06:12
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-10-30 11:47:41
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2017-11-06 15:02:54
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2017-10-30 11:50:00
Formularz ofertowy - wersja edytowalna pobierz 2017-10-30 11:52:30
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pobierz 2017-11-09 14:47:42
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego - wersja edytowalna pobierz 2017-10-30 11:54:40
Załącznik nr 2 do pisma - oświadczenie grupa kapitałowa - wersja edytowalna pobierz 2017-11-09 14:49:20
modyfikacja SIWZ z dnia 06.11.2017r. pobierz 2017-11-06 15:06:05
Pytania do SIWZ z dnia 06.11.2017r. pobierz 2017-11-06 15:08:33
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2017-11-09 13:00:00
pobierz
2017-11-06 15:10:42
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2017-11-20 14:30:04


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713