Czas wygenerowania treści 2020-04-01 22:45:29

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Świadczenie usług transportowych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ/Załącznik nr 1 do wzoru umowy.
2. Wykonawca będzie świadczył usługę transportową polegającą na przewozie osób przy wykorzystaniu autobusów oraz samochodów osobowych w granicach Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany sukcesywnie, w miarę zaistniałych potrzeb, na podstawie zleceń składanych przez Zamawiającego.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2017-11-10 09:16:52


Metryczka informacjiWprowadzenie: Małgorzata Krawczyk 2017-11-10 09:16:59
Ostatnia aktualizacja: 2017-11-10 09:17:08
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-10-17 13:46:33
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz 2017-10-17 13:49:05
Formularz ofertowy (wersja edytowalna) pobierz 2017-10-17 13:51:14
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pobierz 2017-10-25 13:26:07
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego oświadczenie Wykonawcy (wersja edytowalna) pobierz 2017-10-17 13:50:44
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2017-11-03 12:11:39


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713