Czas wygenerowania treści 2020-07-05 14:48:58

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa poligraficzna – teczki ekskluzywne
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa poligraficzna – teczki ekskluzywne.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w skrócie SOPZ) stanowi załącznik nr 3 do SIWZ/załącznik nr 1 do wzoru umowy.
3. Dodatkowe postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2017-11-07 09:55:12


Metryczka informacjiWprowadzenie: Justyna Kozakiewicz 2017-11-07 09:55:18
Ostatnia aktualizacja: 2017-11-08 14:18:29
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-10-12 14:26:45
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz 2017-10-12 14:31:17
formularz ofertowy- wersja edytowalna pobierz 2017-10-12 14:33:39
Oświadczenie- Grupa Kapitałowa - wersja edytowalna pobierz 2017-10-20 15:06:39
załącznik nr 1 do formularza ofertowego- wersja edytowalna pobierz 2017-10-12 14:34:09
unieważnienie postępowania pobierz 2017-10-24 14:00:26


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713