Czas wygenerowania treści 2020-07-13 07:57:17

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
usługa opracowania 3 regionalnych programów polityki zdrowotnej (RPZ) w zakresie rehabilitacji leczniczej ułatwiającej powroty do pracy i utrzymanie zatrudnienia w województwie śląskim
Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania 3 regionalnych programów polityki zdrowotnej (RPZ) w zakresie rehabilitacji leczniczej ułatwiającej powroty do pracy i utrzymanie zatrudnienia w województwie śląskim, zgodnie z zakresami. Zakresy: Opracowanie programu regionalnej polityki zdrowotnej (RPZ) w następującym zakresie: 1. Regionalny program rehabilitacji osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego. 2. Regionalny program rehabilitacji chorych pourazowych oraz z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego i mięśniowego. 3. Regionalny program rehabilitacji osób z zapalnymi chorobami układu kostno-stawowego i mięśniowego, zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ/ Załącznik nr 1 do umowy. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określają postanowienia umowy – wzoru, stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2017-12-04 10:01:59


Metryczka informacjiWprowadzenie: Artur Adamiok 2017-12-04 10:01:57
Ostatnia aktualizacja: 2017-12-04 10:02:14
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-10-12 13:54:31
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2017-10-12 13:55:18
formularz ofertowy pobierz 2017-10-12 13:55:47
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pobierz 2017-10-23 14:00:29
załacznik nr 1 do formularza ofertowego pobierz 2017-10-12 13:56:06
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2017-11-09 12:00:25


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713