Czas wygenerowania treści 2020-07-16 15:31:59

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Zakup, dostawa, wdrożenie lub odnowienie subskrypcji oprogramowania do zarządzania audytów i monitorowania komputerów na 1500 stacji roboczych i 8 konsol zarządzających na okres 24 miesięcy(po modyfikacji SIWZ: na okres 12 miesięcy)
1. Przedmiotem umowy jest: zakup, dostawa i wdrożenie (instalacja) odnowionej subskrypcji oprogramowania do zarządzania, audytów i monitorowania komputerów MagikInfo na 1500 Komputerowych Stacji Roboczych i 8 Konsol Zarządzających, ważnej przez okres 24 miesięcy(po modyfikacji SIWZ: na okres 12 miesięcy), spełniającej wymagania określone w załączniku nr 1 do umowy (jeżeli dotyczy),
zakup, dostawa i wdrożenie (instalacja) bezterminowych licencji oprogramowania do zarządzania, audytów i monitorowania komputerów, spełniającego wymagania określone w załączniku nr 1 do umowy, na 1500 Komputerowych Stacji Roboczych i 8 Konsol Zarządzających z ważnym przez okres 24 miesięcy(po modyfikacji SIWZ: na okres 12 miesięcy) prawem do aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji (jeżeli dotyczy).

2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do siwz/załącznik nr 1 do wzoru umowy. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2
do siwz.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2018-02-14 09:19:17


Metryczka informacjiWprowadzenie: Edyta Dudzik 2018-02-14 09:19:20
Ostatnia aktualizacja: 2018-02-14 09:19:40
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-10-09 11:19:54
Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pobierz 2017-10-09 11:23:12
Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pobierz 2017-11-14 15:30:29
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2017-10-09 11:24:00
Formularz ofertowy -PO ZMIANACH(wersja edytowalna)- pobierz 2017-11-14 15:33:42
Formularz ofertowy (wersja edytowalna) pobierz 2017-10-09 11:20:49
informacja dot. postępowania pobierz 2017-11-09 13:28:13
Informacja z otwarcia ofert pobierz 2017-11-30 13:29:20
JEDZ(wersja edytowalna) pobierz 2017-10-09 11:22:05
JEDZ- PO ZMIANACH(wersja edytowalna) pobierz 2017-11-14 15:34:03
Modyfikacja z dnia 09.10.2017r. pobierz 2017-10-09 11:24:43
Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ z dnia 14.11.2017r. pobierz 2017-11-14 15:33:12
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2017-11-16 12:30:00
pobierz
2017-10-09 11:25:44
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2017-11-30 12:30:00
pobierz
2017-11-14 15:34:36
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2018-01-08 11:28:07


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713