Czas wygenerowania treści 2020-07-02 08:21:46

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa drukowania materiałów promocyjnych Szlaku Zabytków Techniki wraz z dostawą
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ/ Załączniku nr 1 do wzoru umowy.
2. Wykonawca wykona i dostarczy przedmiot zamówienia w ilościach oraz jakości zgodnej z Załącznikiem nr 3 do SIWZ/Załącznikiem nr 1 do wzoru umowy (SOPZ).
3. Wykonawca w ramach usługi zobowiązuje się do skutecznego dostarczenia przedmiotu zamówienia do miejsc dostawy wskazanych w Załączniku nr 3 do SIWZ/Załączniku nr 1 do wzoru umowy (SOPZ) w opakowaniach zbiorczych, zabezpieczonych przed uszkodzeniem. Opakowanie powinno zawierać opis z dokładnym podaniem jego zawartości i ilości.
4. Wykonawca każdorazowo ustali termin dostawy przedmiotu zamówienia z osobą wskazaną przez Zamawiającego do kontaktu, w poszczególnych lokalizacjach/obiektach SZT i/lub miejscach dostawy.
5. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie/terminach dostawy przedmiotu zamówienia nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym terminem/terminami dostawy.
6. Koszty transportu przedmiotu zamówienia do miejsc dostawy wskazanych w Załączniku nr 3 do SIWZ/Załączniku nr 1 do wzoru umowy (SOPZ) ponosi Wykonawca
UWAGA - ZMIANA MIEJSCA OTWARCIA OFERT

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2017-11-10 09:07:56


Metryczka informacjiWprowadzenie: Małgorzata Krawczyk 2017-11-10 09:08:00
Ostatnia aktualizacja: 2017-11-10 09:08:55
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-10-06 13:20:40
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2017-10-06 13:24:09
Formularz ofertowy - wersja edytowalna pobierz 2017-10-06 13:25:20
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pobierz 2017-10-16 13:40:22
Załącznik nr 1 do FO - wersja edytowalna pobierz 2017-10-06 13:25:36
Załącznik nr 3 do SIWZ/Załącznik nr 1 do wzoru umowy - SOPZ pobierz 2017-10-06 13:26:42
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2017-10-20 13:59:13


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713