Czas wygenerowania treści 2020-07-13 07:17:34

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Dostawa sprzętu biurowego
1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa sprzętu biurowego, zgodnie z zakresami wskazanymi w załączniku nr 3 do SIWZ/załącznik nr 1 do wzoru umowy.
2. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, dopuszczony do obrotu, spełniający normy CE.
3. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony sprzęt biurowy na okres minimum 24 miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy) licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w skrócie: SOPZ) stanowi załącznik nr 3 do SIWZ/załącznik nr 1 do wzoru umowy.
5. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
6. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - dot. Zakresu IV i VI.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2017-12-05 10:39:22


Metryczka informacjiWprowadzenie: Agnieszka Stachulec 2017-12-05 10:39:21
Ostatnia aktualizacja: 2017-12-05 10:39:28
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-10-05 15:00:07
SIWZ pobierz 2017-10-05 15:00:50
Formularz ofertowy (wersja edytowalna) pobierz 2017-10-05 15:05:22
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pobierz 2017-10-13 14:44:29
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego (wersja edytowalna) pobierz 2017-10-05 15:01:52
Wyjaśnienie SIWZ z dnia 10.10.2017 r. pobierz 2017-10-10 14:00:16
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2017-10-31 14:27:06
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2017-11-06 14:55:13
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2017-11-06 14:56:22


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713