Czas wygenerowania treści 2020-04-02 07:18:00

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Podstawowe wsparcie techniczne producenta (VMware SnS Basic) wraz z subskrypcją na bezpłatne aktualizacje dla oprogramowania do wirtualizacji objętego kontraktem VMware nr 41698285 (20 licencji VMware vSphere 6 Enterprise Plus, 1 licencja VMware vCenter Server 6 Standard).
1. Przedmiotem zamówienia jest podstawowe wsparcie techniczne producenta (VMware SnS Basic) wraz z subskrypcją na bezpłatne aktualizacje dla oprogramowania do wirtualizacji objętego kontraktem VMware nr 41698285 (20 licencji VMware vSphere 6 Enterprise Plus, 1 licencja VMware vCenter Server 6 Standard).

Warunki i zasady, termin i ilość licencji wynika z kontraktu VMware nr 41698285.
Zakres wsparcia technicznego będzie widoczny w profilu zamawiającego (account nr 116492810) na portalu producenta oprogramowania: my.vmware.com
Wsparcie techniczne powinno być osiągalne w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego od 08:00 do 16:00.
W okresie trwania usługi wsparcia technicznego będzie zapewniony dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania.
2. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2
do siwz.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2017-12-20 07:44:20


Metryczka informacjiWprowadzenie: Edyta Dudzik 2017-12-20 07:44:21
Ostatnia aktualizacja: 2017-12-20 07:44:54
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-10-02 14:51:20
Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pobierz 2017-10-02 14:53:43
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2017-10-02 14:51:29
Informacja z otwarcia ofert pobierz 2017-11-09 13:39:06
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - wersja edytowalna pobierz 2017-10-02 14:51:41
Modyfikacja z dnia 02.10.17 r. pobierz 2017-10-02 14:56:16
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2017-11-09 12:30:00
pobierz
2017-10-02 14:54:09
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2017-11-27 09:20:48


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713