Czas wygenerowania treści 2020-07-05 14:29:33

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Dostawa artykułów promocyjnych
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów promocyjnych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w skrócie: SOPZ) stanowi załącznik nr 3 do SIWZ/załącznik nr 1 do wzoru umowy. Przedstawione w ww. załączniku zdjęcia mają jedynie charakter przykładowy.
3. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2017-11-24 14:14:06


Metryczka informacjiWprowadzenie: Piotr Jóźwik 2017-11-24 14:14:08
Ostatnia aktualizacja: 2017-11-24 14:14:45
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-09-28 14:24:55
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2017-09-28 14:26:28
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2017-09-28 14:16:07
Formularz ofertowy - wersja edytowalna pobierz 2017-09-28 14:19:35
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pobierz 2017-10-09 14:27:39
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego - wersja edytowalna pobierz 2017-09-28 14:20:19
Załącznik nr 3 do SIWZ - SOPZ pobierz 2017-09-28 14:17:44
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie I-IV oraz unieważnienia postępowania w zakresie V-VIII pobierz 2017-11-03 12:18:28


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713