Czas wygenerowania treści 2020-04-01 23:04:22

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych przez Województwo Śląskie kredytów na okres od dnia zawarcia umowy do 31.12.2030 r.
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych przez Województwo Śląskie kredytów na okres od dnia zawarcia umowy do 31.12.2030 r.
Kredyt w wysokości 106.450.080 zł (słownie: sto sześć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt złotych) na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych przez Województwo Śląskie kredytów.
Zamawiający oświadcza, że środki kredytowe zostaną przeznaczone wyłącznie na spłatę w 2017 roku rozchodów.
Kredyt, pod względem rodzaju, podzielony jest na dwie części:
- refinansową, która obejmować będzie rozchody budżetu poniesione już przez Województwo Śląskie na wymienione wyżej zadanie w roku budżetowym 2017 przed zawarciem umowy kredytowej,
- na pozostałe rozchody budżetu Województwa Śląskiego w roku budżetowym 2017
po zawarciu umowy kredytowej.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2017-12-28 08:22:13


Metryczka informacjiWprowadzenie: Małgorzata Krawczyk 2017-12-28 08:22:14
Ostatnia aktualizacja: 2017-12-28 08:22:21
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-09-22 10:02:43
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2017-09-22 10:01:43
Formularz ofertowy - wersja edytowalna pobierz 2017-09-22 10:00:55
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pobierz 2017-10-31 13:44:40
oświadczenie grupa kapitałowa- wersja edytowalna pobierz 2017-10-31 13:44:55
Zał. nr 1 do f.o. - JEDZ (wersja edytowalna) pobierz 2017-09-22 10:01:30
Odpowiedź na pytania - 12.10.17r. pobierz 2017-10-12 13:06:16
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2017-11-24 12:29:22


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713