Czas wygenerowania treści 2019-11-21 16:41:49

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa wykonania badania pt. „Ewaluacja wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020”, w tym ocena wartości wskaźników monitoringu wizji.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ/Załącznik nr 1 do wzoru umowy. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do siwz
2. Badanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działanie 13.1.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2017-11-10 09:13:49


Metryczka informacjiWprowadzenie: Małgorzata Krawczyk 2017-11-10 09:13:52
Ostatnia aktualizacja: 2017-11-10 09:14:05
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-09-19 13:14:30
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2017-09-26 14:44:28
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2017-09-19 13:15:15
Formularz ofertowy - wersja edytowalna pobierz 2017-09-19 13:16:16
INFOMACJA Z OTWARCIA OFERT - 29.09.2017 pobierz 2017-09-29 15:02:50
Załącznik nr 1 do FO - wersja edytowalna pobierz 2017-09-19 13:16:37
Załącznik nr 2 do FO (SOSRPZ) - wersja edytowalna pobierz 2017-09-19 13:17:32
Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ pobierz 2017-09-26 14:45:47
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2017-09-29 12:30:00
pobierz
2017-09-26 14:46:41
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2017-10-18 14:52:54


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713