Czas wygenerowania treści 2020-04-03 03:38:54

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa drukowania promocyjnych toreb papierowych oraz notesów
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa drukowania promocyjnych toreb papierowych oraz notesów. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w skrócie: SOPZ) stanowi załącznik nr 3 do SIWZ/załącznik nr 1 do wzoru umowy. 3. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2017-11-15 10:01:34


Metryczka informacjiWprowadzenie: Agnieszka Stachulec 2017-11-15 10:01:37
Ostatnia aktualizacja: 2017-11-15 10:02:12
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-09-15 13:29:08
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2017-09-15 13:29:19
Formularz ofertowy .doc pobierz 2017-09-15 13:31:28
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pobierz 2017-09-25 15:09:50
Oświadczenie - grupa kapitałowa (wersja edytowalna) pobierz 2017-09-25 15:10:13
Załączniki nr 1-4 do SOPZ pobierz 2017-09-15 13:32:32
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego .doc pobierz 2017-09-15 13:32:05
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2017-10-06 14:07:28
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2017-10-06 14:09:31


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713