Czas wygenerowania treści 2020-06-06 02:25:21

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Wyjazd studyjny do województwa kujawsko-pomorskiego

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ/załącznik nr 1 do wzoru umowy. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa polegająca na zorganizowaniu wyjazdu studyjnego do województwa kujawsko-pomorskiego dla maksymalnie 40 osób w terminie od 23.10.2017 do 27.10. 2017 r.
3. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2017-11-03 07:36:19


Metryczka informacjiWprowadzenie: Aleksandra Tabiś 2017-11-03 07:36:22
Ostatnia aktualizacja: 2017-11-03 07:37:20
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-09-14 13:02:23
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz 2017-09-14 13:03:14
Formularz ofertowy - wersja edytowalna pobierz 2017-09-14 13:04:04
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pobierz 2017-09-22 13:29:50
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego (wersja edytowalna) pobierz 2017-09-14 13:04:28
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2017-10-11 09:37:20


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713