Czas wygenerowania treści 2020-04-08 21:11:15

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa druku materiałów informacyjno-promocyjnych
Przedmiotem zamówienia jest usługa druku materiałów informacyjno-promocyjnych: - ulotek i plakatów, - Przewodnika wraz z opracowaniem projektów graficznych, opracowaniem edytorskim, składem i łamaniem. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ/załącznik nr 1 do wzoru umowy. 2. Dodatkowe postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2017-10-26 11:48:57


Metryczka informacjiWprowadzenie: Rafał Kamiński 2017-10-26 11:48:59
Ostatnia aktualizacja: 2017-10-26 11:49:03
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-09-07 14:57:46
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2017-09-07 14:59:09
formularz ofertowy - wersja edytowalna pobierz 2017-09-07 15:00:05
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pobierz 2017-09-15 14:07:53
Załączni nr 1 do formularza ofertowego - oświadczenie Wykonawcy pobierz 2017-09-07 15:00:21
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2017-09-27 11:41:05
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2017-09-27 12:13:12
sprostowanie informacji z dnia 27 września 2017 roku o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2017-09-29 14:24:33


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713