Czas wygenerowania treści 2020-04-02 08:26:12

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Usługa obejmująca swoim zakresem: - projekt graficzny, druk i dostawę kalendarzy na 2018 rok (zakresy I-II) - druk i dostawę kalendarzy na 2018 rok (zakresy III-VI)
Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca swoim zakresem:
- projekt graficzny, druk i dostawę kalendarzy na 2018 rok (zakresy I-II),
- druk i dostawę kalendarzy na 2018 rok (zakresy III-VI).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do siwz/załącznik nr 1 do wzoru umowy.
Dodatkowe postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2017-11-27 12:06:43


Metryczka informacjiWprowadzenie: Artur Adamiok 2017-11-27 12:06:42
Ostatnia aktualizacja: 2017-11-27 12:06:57
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-08-31 15:12:13
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2017-09-01 15:28:25
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2017-08-31 15:13:43
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 08.09.2017 pobierz 2017-09-08 14:58:52
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2017-10-11 10:16:51
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2017-10-30 13:58:52


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713