Czas wygenerowania treści 2020-04-02 06:59:42

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Archiwum
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
„Wykonanie instalacji systemu klimatyzacji w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach – etap I.”.
1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie instalacji systemu klimatyzacji w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach – etap I.
2. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z postanowieniami: SIWZ, wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, dokumentacji projektowej, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącymi Załącznik nr 3 do SIWZ, obowiązującymi przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy technicznej zgodnie z SIWZ
3. Zamówienie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś priorytetowa XIII Pomoc Techniczna, Działanie 13.1. Pomoc Techniczna oraz w ramach Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) PO PT 2014-2020, Działanie 3.1. Skuteczni Beneficjenci.
53,09%, w tym środki RPO WSL 2014-2020 – 51,18% i środki (PIFE) PO PT 2014-2020 – 1,91%.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

treść do pobrania
Data publikacji ogłoszenia o wynikach: 2017-10-20 13:19:06


Metryczka informacjiWprowadzenie: 2017-10-20 13:19:06
Ostatnia aktualizacja: 2017-10-20 13:20:36
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian

Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2017-08-28 14:13:03
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2017-08-28 14:16:25
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pobierz 2017-09-12 14:24:42
Oświadczenie grupa kapitałowa (wersja edytowalna) pobierz 2017-09-12 14:20:51
Przedmiar robót branża elektryczna - wersja edytowalna pobierz 2017-09-04 13:19:25
Przedmiar robót branża sanitarna - wersja edytowalna pobierz 2017-09-04 13:20:01
Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy (wersja edytowalna) pobierz 2017-08-28 14:22:28
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego (wersja edytowalna) pobierz 2017-08-28 14:26:24
zał. nr 3 dokumentacja projektowa pobierz 2017-08-28 14:14:45
Wyjaśnienia treści SIWZ pobierz 2017-09-04 13:17:02
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz 2017-10-06 11:53:50


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713